Posted by admin

Logo Hakkında

El-Kanun

Sonsuzluk

Geleneksel Tıbbın dayandığı esaslar binyıllar geçse bile her zaman ve şartta geçerliliğini korumuştur. Logodaki karelerin birbiri içinden geçişi bu sınırsız geçerliliği göstermektedir.

Unsurlar, Hıltlar ve Mizaçlar

Logoda üst üste geçmiş iki kara bulunmaktadır. Bunlardan dik duran karenin her köşesi temel hıltları simgelemektedir.

Logodaki kırmızı köşe kan hıltını, mavi köşe balgam hıltını, siyah köşe sevda hıltını, sarı köşe ise safra hıltını gösterir. Bu temel hıltların arasında kalan ikinci kare ise ara mizaçları simgelemektedir.

İki Cihan Tıbbı

İlimin son derece önemli olduğu İslam Medeniyeti’ne ait birçok eserde karşılaşılan sekiz köşeli yıldız, cennetin sekiz kapısını simgeler. Bu kapılardan geçmek için sekiz erdem gerekir:  Merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutma, sadakat, cömertlik, şükretme. Bu yönüyle tıbbı da kapsayan hakikat ilmi, dünyada ve ahrette esenlik için gereklidir.