Posted by admin

Hakkımızda

Geleneksel Tıp, insanlığın keşfettiği ve öğrendiği kadim bilgeliği ve deneyimi taşıyan bir bilimdir. Gerçekliğini ve geçerliliğini koruyan birçok bilgiyi kapsayan bir bilim dalı günümüzde de birçok güvenilir araştırma ile insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir.

Bütüncül Tıp anlayışlarından olan Geleneksel İslam Tıbbı, kendisinden önceki bilim insanlarının deneyimlerini, bilgilerini ve görüşlerini alıp tasarruf ederek yeni, benzersiz ve ileri bir tıp anlayışı ortaya koymaktadır. Bu site Geleneksel İslam Tıbbı’nın sembol isimlerinden, günümüz tıbbına şekil vermiş olan Hekim İbni Sina’nın ünlü eseri El-Kanun Fi’t-Tıbb’ın 1000. yılını kutlamak ve bu tıbbın günümüzde de uygulanabilir, araştırılmaya değer gerçeklere dayandığını göstermek amacıyla kurulmuştur.

Site kurucusu NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü, öncelikle büyük bir bilim mirasına sahip Türkiye’nin unutulan kaynaklarını canlandırmak ve yine bu topraklara ait derin ilmi ve tıbbi bilgileri gün yüzüne çıkartmak için faaliyet gösteren bağımsız bir enstitüdür.  NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü, özellikle Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp alanında yaptığı uluslararası organizasyonlarla, sağlık profesyonellerine sunduğu Geleneksel Tıp eğitim programları ve halkı bilgilendirmek için tasarladığı seminer ve atölyelerle Türkiye’de Geleneksel Tıbbın tek temsilcisidir.

Hedefimiz; toplumun doğal ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi ve doğal sağlık uygulamalarına ulaşabilmesini sağlamaktır.

www.nhi.com.tr  | NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü

www.kupaterapisi.com | Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu